Varför det uppstår sprickor i betongplattan och hur du undviker dem

Sprickor i betongplatta är dyra att laga och kan också vara farliga, eftersom de riskerar att underminera husets byggkonstruktion. Lyckligtvis går det alltid att vidta åtgärder för att förhindra att dessa sprickor uppstår. Vi beskriver hur sprickorna kan uppstå och vad du kan göra för att motverka dem.

Torr jord
Betong, som till sin natur är ett mycket hårt material, kan även fungera som en svamp. Sprickor kan uppstå i betongplattan när jorden under plattan blir för torr, vilket kan ske när betongen suger upp och absorberar vatten från jorden. När jorden är för torr och betongen inte längre kan suga fukt från marken, kommer betongen att suga upp fukt från sig själv och därmed torka ut.

Detta gör att betongen blir spröd och bräcklig, vilket i sin tur kan göra att sprickor uppstår i plattan. Du kan undvika problemet med torr jord genom att gräva ett litet dike och leda ner vatten från huset till marken där din betongplatta är placerad. Betongen kan då suga upp denna fukt och du undviker därmed framtida sprickor.

Ogräs och vegetation
Om du besöker gamla tågstationer eller övergivna hus, kommer du ofta att se hur ogräs och annan vild vegetation har trängt upp genom sprickor i betongen. Många tror att sprickorna i betongplattan uppstår på andra sätt och att växterna därefter bara växer upp ur sprickorna. Ogräs är dock mycket envist och fortsätter att trycka på underifrån plattan tills det når markytan. Det är så pass starkt att det faktiskt över tid kan tvinga sig igenom betongen.

När en betongplatta väl spricker och växterna tränger sig upp till markytan har du inget annat val än att gjuta om hela betongplattan, vilket kan bli mycket kostsamt och därmed bli högt pris betongplatta (se priser för tjällden här). Lösningen är att lägga ut en markduk i det utgrävda området innan du häller ner cementblandningen. Markduken slukar allt syre från jordlagret och kväver därmed alla eventuella växter i marken.

Jordbävningstest
I områden rika på naturgas och olja förekommer ofta jordbävningstest, eller så kallade seismiska tester. Dessa tester utförs av olje- och gasföretag som använder seismiska chockvågor för att finna rika tillgångar på olja och gas. De seismiska vågorna vandrar flera mil i alla riktningar och går genom allting som det kommer i kontakt med. Om och när dessa vågor träffar en betongplatta kan de skapa sprickor i betongen, precis som en riktig jordbävning kan underminera en skyskrapas husgrund.

Dessa tester förekommer endast i speciella områden där företag utför dessa tester, men tyvärr finns det inte mycket du som privatperson kan göra åt saken, annat än att kontakta dina myndigheter och höra dig för vilka regler som gäller i just det området du bor i. Om du råkar bo i ett sådant område och upptäcker sprickor i din betongplatta, bör du kontakta en advokat och diskutera om du har möjlighet att stämma företaget för skadorna.

Snabb stelning
Betong har egentligen två olika stelningstider: en tid då betongen hårdnar och sedan ytterligare en tid då den är helt färdigstelnad. En betongplatta hårdnar på cirka en dag, och då kan du gå på den och använda den för normalt bruk, men den kommer inte att vara riktigt färdigstelnad förrän inom en veckas tid. Om du utsätter en betongplatta som endast hårdnat för tungt bruk kan du skada plattan permanent. Du bör därför inte skynda på stelningsprocessen utan låta hela tiden gå, annars riskerar du att skapa eller lägga grunden för framtida sprickor i plattan.