Husgrund som bärande fundament

husgrund

husgrund

Ens hem är ofta människors största tillgång och man vill ju absolut det bästa för sitt hem. Man har många drömmar kopplade till sitt hem och när man ska bygga huset finns det så många saker du måste tänka på.

Vilken husgrund man ska använda beror till stor del på vilken typ av hus man vill bygga. Det vanligaste idag är att bygge en husgrund av typen platta på mark. Om man inte ska köpa huset från en husfabrik som levererar huset som en färdig modul är husgrunden med största sannolikhet en betongplatta. Den devisen ger dig en god bas för dig att bygga ditt hus på. Din husgrund består av armering, cellplast, grundelement (exempel tjälldens kantelement) och betong. Betong är den överlägset vanligaste basen i en husgrund när man bygger ett hus. Vissa hus är byggda på en betongplatta som har en dubbel funktion. Betongplattan fungera både som golvet i ditt hus och som husgrund på samma gång.

De hus som inte använder betongplattor använder till viss del balkar eller andra material som bygger upp det som kan kallas för krypgrund. Då behöver man balkar som går under bärande väggar som går genom mitten av huset. Den nedre delen av husgrunden som ligger under frost linjen är oftast större än grundmuren. Det gör att tyngden från huset bärs upp på ett bra sätt och fördelas ut jämnt i husgrunden så rörelser i husgrunden jämnas ut och undviks så gått det går.

Grunder behöver mycket betong

Var noga med att tänka igenom betongmängderna. En kubik extra betong ger ganska mycket extra klimateffekt. Det är fördelen med en kantbalk för grunder av typen torpargrund.

En husgrund torpargrund kan bära stora laster

Det är rätt stora laster som en torpargrundsbalk kan bära. SKa man bygga mycket komplexa sutteränghus kan man behöva andra konstruktioner. Men en normal villagrund så fungerar det alldeles utmärkt.