Bra kantelement

Grundelement används för krypgrunder och platta på mark. Platta på mark grunden har U-element och L-element som vanligaste kantelementen. Men husgrunder av typen torpargrund använder istället kantelement som bildar en kantbalk direkt efter att man ställt upp dem. Man behöver inte gjuta en kantbalk.

Vilka kantelement är bra?

Kantelement har en funktion att ringa in husgrunden. Husgrundens kantelement består av en skiva av fiberarmeradbetong alternativt fiberarmerad betong som gjuts direkt på cellplastelementet.

Vilka funktioner har kantelement

Funktionen blir för kantelementet att
- bilda form för ur vilken man sedan kan gjuta kantbalken
- isolera kantbalken så att denna inte blir så dyr att värma upp för exempelvis golvvärmen
- ta upp delar av husets laster genom kantbalken som gjuts i utrymmet mellan kantelementet och grundisoleringen.

Det finns idag många som säljer kantelement på bästa sätt men det viktigaste är kanske att välja en helhetsleverantör så man inte behöver glida mellan 10 olika byggvaruhandlar för att hitta allt man behöver.

Allt från en leverantör

När du letar kantelement så se till att leverantören tar konstruktionsansvar (dåligt exempel här), har stor kompetens, gärna egen tillverkning av kantelement och kan leverera högkvalitativa produkter givetvis. Det som är viktigast där är kanske att man vet om skillnaden mellan limmade och helgjutna kantelement. Skillnaden består i att limmade kantelement har en fiberarmerad betongskiva som man limmar på L eller U-elementet av cellplast. En helgjutet kantelement har inget lim utan där gjuter man i formar fast den fiberarmerade betongen direkt på grundelementet vilket leder till en högkvalitativare produkt. Det ska dock sägas att limmade skivor oftast inte får problem idag då limmet utvecklats väldigt mycket men det introducerar ändå en risk för defekter vid bygget och att limmet släpper vilket är allt annat än bra.

Vad menas med torpargrund

Torpargrund är en äldre benämning på krypgrund. Krypgrunder har oftast ett utrymme under huset med luft. Eftersom luften på olika sätt kan innehålla fukt har fuktskador kunnat uppkomma i kryputrymmet. Med bra byggmetoder och rätt produkter (grundelement) så kan detta avhjälpas.