Så underhåller du hängrännor och stuprör


Källa: Husgrunder.com

Det sägs att dagens hängrännor och stuprör är underhållsfria. Medan det är sant att material av plast eller PVC-plåt inte kräver samma underhåll som äldre avvattningssystem, bör du som husägare ändå kontrollera avrinningen varje år. Utan ett fungerande system med stuprör riskerar du dyra fuktskador i husgrunden.

De nya systemen med hängrännor och stuprör sägs vara underhållsfria. Det stämmer att de äldre systemen med galvaniserad plåt ofta krävde mycket underhållsarbete. Utan regelbundna rostskyddsbehandlingar som målning och tätning av läckor, började hängrännorna ofta att rosta. Men även ett modernt avvattningssystem kräver att du undersöker det och är uppmärksam på om det blir stopp i rören. Lyckligtvis kan du åtgärda de flesta problemen själv och det utan att det kostar alltför mycket pengar. Det är värt att göra dessa kontroller, för en av de bästa försäkringsskydden du har för ditt hus är ett väldimensionerat och välfungerande avvattningssystem.

Viktigt att hålla rent i systemet
Hängrännor och stuprör som kopplas till ett dräneringsystem utgör ett viktigt skydd mot frostskador och röta. Regn- och smältvattnet samlas då effektivt upp av avvattningssystemet, som sedan leder bort vattnet från husgrunden via dräneringsrören. Moderna hängrännor och stuprör rostar inte och därför behöver du i regel endast hålla rent i systemet. Vanligtvis tar du då en stege eller går upp på taket och ser över hela avvattningssystemet. I synnerhet om det är sen höst och du har mycket höga träd i närheten av tomten, bör du rensa bort löv, barr, kottar och kvistar som då lätt samlas i rännorna och täpper till systemet. Det är bäst att göra detta under senhösten innan vårens smältvatten ökar trycket på avvattningssystemet.

Om du inte rensar ut blad, barr och kvistar kan detta till sist packas nere i rören och stoppa flödet av vatten. Om avvattningssystemet helt täpps till någonstans kommer regn- och smältvattnet att översvämma och riskera att skada husfasaden eller källargrunden. Det kan också sätta sig i tappstyckena eller fastna inne i stuprören, vilket gör det extra svårt att rengöra systemet. Den magasinerade fukten du får som resultat kan då orsaka rost i rören. Att byta ut systemet kan kosta dig mycket pengar. Om du har ett äldre system av galvaniserad plåt kan du låta det åldras ett tag innan du målar det. Detta kräver att du då först stålborstar rännor och rör för att rengöra dem från smuts och oxidation. Detta är en gammal metod för att motverka rost på äldre avvattningssystem.

Detta behöver du använda

En mer effektiv metod är att rengöra plåten med lacknafta och sedan måla över med rostskyddande grundfärg. Därefter stryker du på ett par lager rostskyddstäckande färg eller latexfärg utan grundfärg. Rost kan dock i vissa fall även angripa nyare avvattningssystem. Så här går du till väga för att skydda och rengöra avvattningssystemet från smuts och rost. Du behöver följande verktyg och material:

Verktyg

Piassavakvast
Stålborste och rotborste
Vattenkanna
Trasor
Borrmaskin med slip eller handslip
Limpistol
Spackel
Målarpensel
Vattenpass

Material

Smärgelduk
Byggsilikon
Skarvstycke
Lövfångare och rensband
Speciallim för plast
Lacknafta
Rostskyddsgrundfärg
Rostskyddstäckfärg

Rengör rännsystemet

Du börjar med att rensa bort kvistar, löv och liknande från rännorna. Sopa med kvasten både på taket och i rännorna, eftersom trädbråte på taket förr eller senare flyter ned med vattenmassor och hamnar i rännorna. Undersök skarvar extra noga eftersom barr och löv har en tendens att packas ihop där. Om du har plåtrännor kan du avlägsna smutsen med en stålborste. Har du istället PVC-rännor ska du använda en rotborste, annars kan du skada plastbeläggningen. Om passagen är fri och du inte lyckas få upp smutsen ur rännan, kan du använda en vattenkanna för att spola ner det genom systemet. Tänk dock på var spillet hamnar ? det är inga problem att få lite spill ner i vattentunnor, men om rännorna istället leder vattnet direkt till dräneringsrör bör du vara försiktig, eftersom du annars kan slamma igen systemet.

När du häller vatten i rännorna för att forsla bort spill kan det hända att vatten blir stående. En vanlig orsak till detta är att rännans stup inte är tillräckligt stort för att leda bort vattnet till rören. Justera då ett par rännkrokar så att du får ett fall på åtminstone 2,5 millimeter per meter. Använd vattenpass för att få exakta mått. När du undersöker rännorna kan man ibland misstänka att det finns en läcka i en rännskarv. Låt då rännan bli torr och ren innan du testar att hälla i vatten för att se om det droppar från skarven. Alla tappstycken ska vara fria från spill och smuts. Använd lövfångare för att hjälpa till att hålla rent i systemet. Du kan själv göra en enkel lövfångare genom att rulla ihop kycklingnät till en boll och placera den i tappstycket så att den sitter fast där. Häll ner vatten för att se att det rinner undan. Om röret verkar täppt eller ineffektivt, använd ett rensband för att göra rent.

Slipa bort rost

Att få bort rost i rännsystemet innebär lite mer arbete. Om du upptäcker rostangrepp någonstans bör du omedelbart åtgärda det, annars kan rosten spridas och orsaka mer skada. Du kan slipa bort rostfläckar både för hand eller med borrmaskin som slipar. När du är klar med grovslipningen kan du finslipa ytan med en märgelduk. Detta är speciellt bra på platser där slipmaskinen inte kommer till. För att plåten ska bli helt ren doppar du en trasa i lacknafta för att tvätta bort slip och korrosioner i metallen. Efter det stryker du takrännans in- och utsida med rostskyddsgrundfärg. Avsluta med att måla ett par lager rostskyddande täckfärg ovanpå.

Om du har stuprännor som varken leder ner till vattentunnor eller dräneringssystem, var noga med att de inte täpps till. Under vintertid kan snöhögar eller skottad snö göra att smältvattnen fryser till och spränger sönder röret. Har du ett fritids- eller sommarhus som står tomt på vintern bör du se till att stuprörens utkastare har skydd mot detta. När du ser över avvattningssystemet, glöm inte att kontrollera alla skarvar noga. Om du häller ner vatten i rännan och ser att det läcker i en skarv, bör du vänta tills det är torrt och rent, innan du börjar att täta skarven med byggsilikon. Jänna ut silikonet så att det täcker skarven. Om skarven helt har släppt kan du byta ut hela skarvstycket och fästa det i rännsystemet med speciallim.

Viktigt även för nya husgrunder
Det är givetvis också mycket viktigt att man för nya husgrunder också tänker på dränering, stuprör och liknande. Långt innan man placerar ut sina kantelement och vill gjuta betongplattan så behöver man planera för att ge rätt förutsättningar för sin husgrund och dräneringssystem att föra bort vattnet. Med rätt dräneringssystem, väl investerade och bra stuprör betalar sig i längden.