Orsaker till fuktskador i källaren


Så du står nere i din källare och du ser att färgen på väggen har börjat flagna, dessutom har det kommit upp en del fuktfläckar. Detta är troligen tydningar på att du har fått fukt som tränger in genom källarväggen. Detta är ett väldigt allvarligt problem då det kan betyda att i längden kommer du få mögel och röta.
Om huset är byggt på ett väldigt lågbeläget område kan är den troligaste orsaken till fukten att det är högt grundvatten. Vilket går att fixa genom att dränera ordentligt.
Väldigt viktigt är att eftersom dränering av grundvatten är väldigt dyrt och tungt är det viktigt att du har uteslutit alla andra orsaker till fuktskadorna. T ex hjälper ju såklart inte dräneringen inte till något ifall att felet beror på ventilationen.

Är det värt att dränera källaren

En annan viktig sak att tänka på är vad källaren används/ska användas till då det inte alltid värt pengarna för att dränera och isolera källaren. Som till exempelvis ifall källaren ska användas till tvättstuga eller förvaring så kanske det inte alls är nödvändigt att isolera och om du ska använda stället till gillestuga eller fuktfri förvaring så kan det vara bra att investera i en dränering.
Oberoende vad fukten beror på så kan fukten snabbt sätta sig i mycket av det som finns i källaren och börja lukta vilket i sig kan spridas till resten utav huset, det är därför viktigt att du har värmen på i källaren året runt.

Hur vet jag om jag ska dränera källaren

För att se ifall fukten kommer från utsidan eller insidan av källaren kan du sätta upp en större bit byggplast på väggen, viktigt att väggen är torr, och två veckor senare ifall det finns fukt på insidan av plasten, allstå den sidan som är mot väggen så kommer fukten utifrån och då måste du kanske dränera. Ifall fukten är på utsidan och allstå från inne i källaren beror det troligare på att luften är fuktig och att väggarna är kalla, då behöver du ventilera och isolera bättre.

Plötsligt våt mark

Att tänka på ifall marken plötsligt blir väldigt vått är att det troligen inte är grundvatten utan med större säkerhet ett avloppsrör som är av eller t ex läcka på vattenrör. I sådana fall bör du kontakta en rörmokare.

Träd är skadligt för grunden

Ifall du har träd i närheten utav huset så får du akta dig för rötterna som kan växa in och skapa sprickor i källarväggen som vatten kan tränga in genom. För detta måste du fälla trädet.

Energimyndigheten har faktiskt bra artiklar om man vill läsa mer .