Category Archives: husgrund

Gott nytt torpargrundsår – 2013

Vi kommer skriva mängder av matnyttig information till dig som ska bygga, renovera eller bygga till ett hus där torpargrunder är en del av lösningen.

Urval av det vi kommer skriva om

 • Hur gå till väga för att gjuta platta i torpargrund.
 • Hur gjuta sula i torpargrund
 • Gjuta betonggolv torpargrund
 • Gräva ur torpargrund
 • Gjuta platta eller torpargrund
 • Träbjälklag konstruktion
 • Vattenburen golvvärme i torpargrunden
 • Guide och priser till att bygga torpargrund
 • Kantelement för torpargrund
 • Priser på grund till Smålandsvillan
 • Torpargrund och albabalkar
 • Mura torpargrunder av leca
 • Hur avfuktar man en torpargrund
 • Dränering av torpargrunder
 • Grundkonstruktion och grundbalkar för torpargrunder
 • Fördelar och nackdelar med torpargrunder
 • Vad kostar det att renovera en torpargrund
 • Hur gör man trossbotten fuktsäker
 • Hur bygger man uterum torpargrund
 • Hur isolerar man en trossbotten underifrån
 • Syllar i torpargrunder
 • Bygga torpargrund på berg
 • Firmor som gräver husgrunder
 • Plintar
 • Albabalk dom torpargrund

Varför det uppstår sprickor i betongplattan och hur du undviker dem

Sprickor i betongplatta är dyra att laga och kan också vara farliga, eftersom de riskerar att underminera husets byggkonstruktion. Lyckligtvis går det alltid att vidta åtgärder för att förhindra att dessa sprickor uppstår. Vi beskriver hur sprickorna kan uppstå och vad du kan göra för att motverka dem.

Torr jord
Betong, som till sin natur är ett mycket hårt material, kan även fungera som en svamp. Sprickor kan uppstå i betongplattan när jorden under plattan blir för torr, vilket kan ske när betongen suger upp och absorberar vatten från jorden. När jorden är för torr och betongen inte längre kan suga fukt från marken, kommer betongen att suga upp fukt från sig själv och därmed torka ut.

Detta gör att betongen blir spröd och bräcklig, vilket i sin tur kan göra att sprickor uppstår i plattan. Du kan undvika problemet med torr jord genom att gräva ett litet dike och leda ner vatten från huset till marken där din betongplatta är placerad. Betongen kan då suga upp denna fukt och du undviker därmed framtida sprickor.

Ogräs och vegetation
Om du besöker gamla tågstationer eller övergivna hus, kommer du ofta att se hur ogräs och annan vild vegetation har trängt upp genom sprickor i betongen. Många tror att sprickorna i betongplattan uppstår på andra sätt och att växterna därefter bara växer upp ur sprickorna. Ogräs är dock mycket envist och fortsätter att trycka på underifrån plattan tills det når markytan. Det är så pass starkt att det faktiskt över tid kan tvinga sig igenom betongen.

När en betongplatta väl spricker och växterna tränger sig upp till markytan har du inget annat val än att gjuta om hela betongplattan, vilket kan bli mycket kostsamt och därmed bli högt pris betongplatta (se priser för tjällden här). Lösningen är att lägga ut en markduk i det utgrävda området innan du häller ner cementblandningen. Markduken slukar allt syre från jordlagret och kväver därmed alla eventuella växter i marken.

Jordbävningstest
I områden rika på naturgas och olja förekommer ofta jordbävningstest, eller så kallade seismiska tester. Dessa tester utförs av olje- och gasföretag som använder seismiska chockvågor för att finna rika tillgångar på olja och gas. De seismiska vågorna vandrar flera mil i alla riktningar och går genom allting som det kommer i kontakt med. Om och när dessa vågor träffar en betongplatta kan de skapa sprickor i betongen, precis som en riktig jordbävning kan underminera en skyskrapas husgrund.

Dessa tester förekommer endast i speciella områden där företag utför dessa tester, men tyvärr finns det inte mycket du som privatperson kan göra åt saken, annat än att kontakta dina myndigheter och höra dig för vilka regler som gäller i just det området du bor i. Om du råkar bo i ett sådant område och upptäcker sprickor i din betongplatta, bör du kontakta en advokat och diskutera om du har möjlighet att stämma företaget för skadorna.

Snabb stelning
Betong har egentligen två olika stelningstider: en tid då betongen hårdnar och sedan ytterligare en tid då den är helt färdigstelnad. En betongplatta hårdnar på cirka en dag, och då kan du gå på den och använda den för normalt bruk, men den kommer inte att vara riktigt färdigstelnad förrän inom en veckas tid. Om du utsätter en betongplatta som endast hårdnat för tungt bruk kan du skada plattan permanent. Du bör därför inte skynda på stelningsprocessen utan låta hela tiden gå, annars riskerar du att skapa eller lägga grunden för framtida sprickor i plattan.

Husgrund som bärande fundament

husgrund

husgrund

Ens hem är ofta människors största tillgång och man vill ju absolut det bästa för sitt hem. Man har många drömmar kopplade till sitt hem och när man ska bygga huset finns det så många saker du måste tänka på.

Vilken husgrund man ska använda beror till stor del på vilken typ av hus man vill bygga. Det vanligaste idag är att bygge en husgrund av typen platta på mark. Om man inte ska köpa huset från en husfabrik som levererar huset som en färdig modul är husgrunden med största sannolikhet en betongplatta. Den devisen ger dig en god bas för dig att bygga ditt hus på. Din husgrund består av armering, cellplast, grundelement (exempel tjälldens kantelement) och betong. Betong är den överlägset vanligaste basen i en husgrund när man bygger ett hus. Vissa hus är byggda på en betongplatta som har en dubbel funktion. Betongplattan fungera både som golvet i ditt hus och som husgrund på samma gång.

De hus som inte använder betongplattor använder till viss del balkar eller andra material som bygger upp det som kan kallas för krypgrund. Då behöver man balkar som går under bärande väggar som går genom mitten av huset. Den nedre delen av husgrunden som ligger under frost linjen är oftast större än grundmuren. Det gör att tyngden från huset bärs upp på ett bra sätt och fördelas ut jämnt i husgrunden så rörelser i husgrunden jämnas ut och undviks så gått det går.

Grunder behöver mycket betong

Var noga med att tänka igenom betongmängderna. En kubik extra betong ger ganska mycket extra klimateffekt. Det är fördelen med en kantbalk för grunder av typen torpargrund.

En husgrund torpargrund kan bära stora laster

Det är rätt stora laster som en torpargrundsbalk kan bära. SKa man bygga mycket komplexa sutteränghus kan man behöva andra konstruktioner. Men en normal villagrund så fungerar det alldeles utmärkt.

Bra kantelement

Grundelement används för krypgrunder och platta på mark. Platta på mark grunden har U-element och L-element som vanligaste kantelementen. Men husgrunder av typen torpargrund använder istället kantelement som bildar en kantbalk direkt efter att man ställt upp dem. Man behöver inte gjuta en kantbalk.

Vilka kantelement är bra?

Kantelement har en funktion att ringa in husgrunden. Husgrundens kantelement består av en skiva av fiberarmeradbetong alternativt fiberarmerad betong som gjuts direkt på cellplastelementet.

Vilka funktioner har kantelement

Funktionen blir för kantelementet att
- bilda form för ur vilken man sedan kan gjuta kantbalken
- isolera kantbalken så att denna inte blir så dyr att värma upp för exempelvis golvvärmen
- ta upp delar av husets laster genom kantbalken som gjuts i utrymmet mellan kantelementet och grundisoleringen.

Det finns idag många som säljer kantelement på bästa sätt men det viktigaste är kanske att välja en helhetsleverantör så man inte behöver glida mellan 10 olika byggvaruhandlar för att hitta allt man behöver.

Allt från en leverantör

När du letar kantelement så se till att leverantören tar konstruktionsansvar (dåligt exempel här), har stor kompetens, gärna egen tillverkning av kantelement och kan leverera högkvalitativa produkter givetvis. Det som är viktigast där är kanske att man vet om skillnaden mellan limmade och helgjutna kantelement. Skillnaden består i att limmade kantelement har en fiberarmerad betongskiva som man limmar på L eller U-elementet av cellplast. En helgjutet kantelement har inget lim utan där gjuter man i formar fast den fiberarmerade betongen direkt på grundelementet vilket leder till en högkvalitativare produkt. Det ska dock sägas att limmade skivor oftast inte får problem idag då limmet utvecklats väldigt mycket men det introducerar ändå en risk för defekter vid bygget och att limmet släpper vilket är allt annat än bra.

Vad menas med torpargrund

Torpargrund är en äldre benämning på krypgrund. Krypgrunder har oftast ett utrymme under huset med luft. Eftersom luften på olika sätt kan innehålla fukt har fuktskador kunnat uppkomma i kryputrymmet. Med bra byggmetoder och rätt produkter (grundelement) så kan detta avhjälpas.