Category Archives: dränering

Category for dränering

Så underhåller du hängrännor och stuprör


Källa: Husgrunder.com

Det sägs att dagens hängrännor och stuprör är underhållsfria. Medan det är sant att material av plast eller PVC-plåt inte kräver samma underhåll som äldre avvattningssystem, bör du som husägare ändå kontrollera avrinningen varje år. Utan ett fungerande system med stuprör riskerar du dyra fuktskador i husgrunden.

De nya systemen med hängrännor och stuprör sägs vara underhållsfria. Det stämmer att de äldre systemen med galvaniserad plåt ofta krävde mycket underhållsarbete. Utan regelbundna rostskyddsbehandlingar som målning och tätning av läckor, började hängrännorna ofta att rosta. Men även ett modernt avvattningssystem kräver att du undersöker det och är uppmärksam på om det blir stopp i rören. Lyckligtvis kan du åtgärda de flesta problemen själv och det utan att det kostar alltför mycket pengar. Det är värt att göra dessa kontroller, för en av de bästa försäkringsskydden du har för ditt hus är ett väldimensionerat och välfungerande avvattningssystem.

Viktigt att hålla rent i systemet
Hängrännor och stuprör som kopplas till ett dräneringsystem utgör ett viktigt skydd mot frostskador och röta. Regn- och smältvattnet samlas då effektivt upp av avvattningssystemet, som sedan leder bort vattnet från husgrunden via dräneringsrören. Moderna hängrännor och stuprör rostar inte och därför behöver du i regel endast hålla rent i systemet. Vanligtvis tar du då en stege eller går upp på taket och ser över hela avvattningssystemet. I synnerhet om det är sen höst och du har mycket höga träd i närheten av tomten, bör du rensa bort löv, barr, kottar och kvistar som då lätt samlas i rännorna och täpper till systemet. Det är bäst att göra detta under senhösten innan vårens smältvatten ökar trycket på avvattningssystemet.

Om du inte rensar ut blad, barr och kvistar kan detta till sist packas nere i rören och stoppa flödet av vatten. Om avvattningssystemet helt täpps till någonstans kommer regn- och smältvattnet att översvämma och riskera att skada husfasaden eller källargrunden. Det kan också sätta sig i tappstyckena eller fastna inne i stuprören, vilket gör det extra svårt att rengöra systemet. Den magasinerade fukten du får som resultat kan då orsaka rost i rören. Att byta ut systemet kan kosta dig mycket pengar. Om du har ett äldre system av galvaniserad plåt kan du låta det åldras ett tag innan du målar det. Detta kräver att du då först stålborstar rännor och rör för att rengöra dem från smuts och oxidation. Detta är en gammal metod för att motverka rost på äldre avvattningssystem.

Detta behöver du använda

En mer effektiv metod är att rengöra plåten med lacknafta och sedan måla över med rostskyddande grundfärg. Därefter stryker du på ett par lager rostskyddstäckande färg eller latexfärg utan grundfärg. Rost kan dock i vissa fall även angripa nyare avvattningssystem. Så här går du till väga för att skydda och rengöra avvattningssystemet från smuts och rost. Du behöver följande verktyg och material:

Verktyg

Piassavakvast
Stålborste och rotborste
Vattenkanna
Trasor
Borrmaskin med slip eller handslip
Limpistol
Spackel
Målarpensel
Vattenpass

Material

Smärgelduk
Byggsilikon
Skarvstycke
Lövfångare och rensband
Speciallim för plast
Lacknafta
Rostskyddsgrundfärg
Rostskyddstäckfärg

Rengör rännsystemet

Du börjar med att rensa bort kvistar, löv och liknande från rännorna. Sopa med kvasten både på taket och i rännorna, eftersom trädbråte på taket förr eller senare flyter ned med vattenmassor och hamnar i rännorna. Undersök skarvar extra noga eftersom barr och löv har en tendens att packas ihop där. Om du har plåtrännor kan du avlägsna smutsen med en stålborste. Har du istället PVC-rännor ska du använda en rotborste, annars kan du skada plastbeläggningen. Om passagen är fri och du inte lyckas få upp smutsen ur rännan, kan du använda en vattenkanna för att spola ner det genom systemet. Tänk dock på var spillet hamnar ? det är inga problem att få lite spill ner i vattentunnor, men om rännorna istället leder vattnet direkt till dräneringsrör bör du vara försiktig, eftersom du annars kan slamma igen systemet.

När du häller vatten i rännorna för att forsla bort spill kan det hända att vatten blir stående. En vanlig orsak till detta är att rännans stup inte är tillräckligt stort för att leda bort vattnet till rören. Justera då ett par rännkrokar så att du får ett fall på åtminstone 2,5 millimeter per meter. Använd vattenpass för att få exakta mått. När du undersöker rännorna kan man ibland misstänka att det finns en läcka i en rännskarv. Låt då rännan bli torr och ren innan du testar att hälla i vatten för att se om det droppar från skarven. Alla tappstycken ska vara fria från spill och smuts. Använd lövfångare för att hjälpa till att hålla rent i systemet. Du kan själv göra en enkel lövfångare genom att rulla ihop kycklingnät till en boll och placera den i tappstycket så att den sitter fast där. Häll ner vatten för att se att det rinner undan. Om röret verkar täppt eller ineffektivt, använd ett rensband för att göra rent.

Slipa bort rost

Att få bort rost i rännsystemet innebär lite mer arbete. Om du upptäcker rostangrepp någonstans bör du omedelbart åtgärda det, annars kan rosten spridas och orsaka mer skada. Du kan slipa bort rostfläckar både för hand eller med borrmaskin som slipar. När du är klar med grovslipningen kan du finslipa ytan med en märgelduk. Detta är speciellt bra på platser där slipmaskinen inte kommer till. För att plåten ska bli helt ren doppar du en trasa i lacknafta för att tvätta bort slip och korrosioner i metallen. Efter det stryker du takrännans in- och utsida med rostskyddsgrundfärg. Avsluta med att måla ett par lager rostskyddande täckfärg ovanpå.

Om du har stuprännor som varken leder ner till vattentunnor eller dräneringssystem, var noga med att de inte täpps till. Under vintertid kan snöhögar eller skottad snö göra att smältvattnen fryser till och spränger sönder röret. Har du ett fritids- eller sommarhus som står tomt på vintern bör du se till att stuprörens utkastare har skydd mot detta. När du ser över avvattningssystemet, glöm inte att kontrollera alla skarvar noga. Om du häller ner vatten i rännan och ser att det läcker i en skarv, bör du vänta tills det är torrt och rent, innan du börjar att täta skarven med byggsilikon. Jänna ut silikonet så att det täcker skarven. Om skarven helt har släppt kan du byta ut hela skarvstycket och fästa det i rännsystemet med speciallim.

Viktigt även för nya husgrunder
Det är givetvis också mycket viktigt att man för nya husgrunder också tänker på dränering, stuprör och liknande. Långt innan man placerar ut sina kantelement och vill gjuta betongplattan så behöver man planera för att ge rätt förutsättningar för sin husgrund och dräneringssystem att föra bort vattnet. Med rätt dräneringssystem, väl investerade och bra stuprör betalar sig i längden.

Orsaker till fuktskador i källaren


Så du står nere i din källare och du ser att färgen på väggen har börjat flagna, dessutom har det kommit upp en del fuktfläckar. Detta är troligen tydningar på att du har fått fukt som tränger in genom källarväggen. Detta är ett väldigt allvarligt problem då det kan betyda att i längden kommer du få mögel och röta.
Om huset är byggt på ett väldigt lågbeläget område kan är den troligaste orsaken till fukten att det är högt grundvatten. Vilket går att fixa genom att dränera ordentligt.
Väldigt viktigt är att eftersom dränering av grundvatten är väldigt dyrt och tungt är det viktigt att du har uteslutit alla andra orsaker till fuktskadorna. T ex hjälper ju såklart inte dräneringen inte till något ifall att felet beror på ventilationen.

Är det värt att dränera källaren

En annan viktig sak att tänka på är vad källaren används/ska användas till då det inte alltid värt pengarna för att dränera och isolera källaren. Som till exempelvis ifall källaren ska användas till tvättstuga eller förvaring så kanske det inte alls är nödvändigt att isolera och om du ska använda stället till gillestuga eller fuktfri förvaring så kan det vara bra att investera i en dränering.
Oberoende vad fukten beror på så kan fukten snabbt sätta sig i mycket av det som finns i källaren och börja lukta vilket i sig kan spridas till resten utav huset, det är därför viktigt att du har värmen på i källaren året runt.

Hur vet jag om jag ska dränera källaren

För att se ifall fukten kommer från utsidan eller insidan av källaren kan du sätta upp en större bit byggplast på väggen, viktigt att väggen är torr, och två veckor senare ifall det finns fukt på insidan av plasten, allstå den sidan som är mot väggen så kommer fukten utifrån och då måste du kanske dränera. Ifall fukten är på utsidan och allstå från inne i källaren beror det troligare på att luften är fuktig och att väggarna är kalla, då behöver du ventilera och isolera bättre.

Plötsligt våt mark

Att tänka på ifall marken plötsligt blir väldigt vått är att det troligen inte är grundvatten utan med större säkerhet ett avloppsrör som är av eller t ex läcka på vattenrör. I sådana fall bör du kontakta en rörmokare.

Träd är skadligt för grunden

Ifall du har träd i närheten utav huset så får du akta dig för rötterna som kan växa in och skapa sprickor i källarväggen som vatten kan tränga in genom. För detta måste du fälla trädet.

Energimyndigheten har faktiskt bra artiklar om man vill läsa mer .

Hur du dränerar källaren

Här är en punktlista över hur du lägger dränering och isolerar ytterväggen på din källare.

Innan du börjar är det smart att ringa och prata med en rörmokare. Rörmokaren kommer kunna hjälpa dig planera arbetet och med vart rören ska ledas. Och innan du fyller igen med jord efter att du lagt ner rören kan det vara smart att få honom att kolla på dem. Förövrigt är det rörmokaren som måste fästa dräneringsröret i det kommunala systemet.

1. Du börjar med att gräva upp en sida av huset och ingen annan till dess att denna sida är klar(detta är för att huset inte ska sätta sig.) Den rännan som du har grävt upp bör vara 50 cm bred med sluttande kanter för att se till att det blir svårare för jord att ramla ned.

2. Du bör gräva ned till 20 cm under din husgrund där ska du lägga grus, ganska grovt och sedan ska du laga husgrunden genom att ta bort ojämnheter och fylla hålen med cementbruk.

3. När cementputsen har torkat kan du börja med att asfaltera väggen ända upp till marknivån. Ifall väggen är isolerad skulle du kunna montera en plastmatta med profiler vilket skapar ett ventilerat fuktskydd.

4. Nu ska du, ifall du inte redan gjort det, isolera, detta gör du med hårda plattor som du fäster med asfalt eller takkitt eller murbruk lätt på väggen.

5. Du ska såklart skydda isoleringen vilket du gör genom att lägga en specialprofil ovanpå vilken fästs på väggen och som du sedan drar ner över kanten på isoleringen. Annars kan du också använda en kil(trekantig, gjord av murbruk)som läggs på samma ställe. Pris cellplast är relativt lågt så snåla inte med kvaliten.

6. Nu rullar du ut dräneringsröret och lägger det i rännan du grävt. Det ska hållas på plats med grovt grus och mindre stenar. Fallet på dräneringsröret bör vara 1 cm för varje meter källarvägg och det ska slutta ner mot brunnen eller avloppssystemet där vattnet ska rinna ut.

7. Nu ska röret packas in och eftersom det har en massa små hål i sig så att vattnet ska kunna rinna in är det viktigt att gruset och stenarna inte är för små utan är tillräckligt grova för att inte täppa till röret. Du kan eventuellt också täcka röret med en fiberduk som släpper igenom fukten men inte gruset.

8. Nu ska du fylla igen rännan du grävt och bredvid cellplast isoleringen och kanske även det ventilerade fuktskyddet ska det läggas 15 cm grus. Det finns risk för att detta kommer klämma isoleringen och det kan därför vara smart att skydda den med en plywood skiva som du sedan drar upp sakta men säkert.