Bygga Torpargrunder

Källa: www.tjallden.se

En torpargrund är ett äldre begrepp för krypgrund. Namnet kommer av att man riktigt tidigt använde stengrunder och liknade på torp för att skapa en stadig grund. Grunden är då i regel luftad hela vägen under huset vilket gjorde att husen inte hade särskilt bra isolerande förmåga men också inte hade några som helst problem med fukt om man skötte grunden rätt.

Idag finns det isolerade grundelement

Grundelement med cellplastkärna som tillverkas i fabrik och med ett lager av fiberarmerad betong. Grundelement för krypgrunder fungerar som balkar för huset och som till skillnad från rena betongbalkar isolerar.

Tack vare kärnan av cellplast så får man mindre fuktproblem med innemiljön i kryprummet. Daggpunkten nås någonstans inne i grundelementet och därmed fälls inte fukt ut på balkar eller liknande.

Det finns flera specialfall som är intressanta ur krypgrundsperspektiv.
Dels har man grunder för sutteränghus och dels grunder som består delvis av en platta på mark och en torpargrund/krypgrund.

Grunder för sutteränghus

Grunder för sutteränghus som är torpargrunder görs på samma sätt som platta på mark, nämligen i etapper. Istället för att gjuta flera plattor på flera markbäddar av dränerande material så har man samma markbädd men med annan typ av grundelement.

Delvis platta på mark och torpargrund

När man bygger till ett hus idag är det mycket vanligt att man faktiskt väljer att bygga med en annan husgrundstyp. Det går alldeles utmärkt. Ta kontakt med din grundleverantör för hur man gör övergången på bästa sätt. Markskillnader mm kan inverka på beslutet.

Krypgrunder

Förr i tiden var en uteluftsventilerad krypgrund eller torpargrund ofta dåligt isolerade och värmdes upp av spisar och kakelugnar genom otäta golv. När man sedan slutade använda dessa spisar så kunde fuktproblem uppstå. Har man ett hus med en oisolerad torpargrund med relativt hög fuktighet i kryputrymmet under huset kan vissa åtgärder vidtas.

Det är viktigt att marken lutar ifrån huset och att dräneringsledningar och stuprör fungerar.En relativt enkel åtgärd som skapar stor effekt är att lägga plastfolie på marken i kryputrymmet. Då begränsas fukten som kommer från marken betydligt. För att ytterligare förbättra kan man därefter isolera marken i kryputrymmet med förslagsvis100 mm cellplast ovanpå plastfolien. Då höjs temperaturen inne i kryputrymmet och luftfuktigheten sänks.

Skulle det behövas kan man frånluftsventilera krypurtrymmet med fläkt så att ett större undertryck skapas i kryputrymmet. Kryputrymmet får relativt lägre luftfuktighet vid ökad venitilation. När man idag bygger nya hus används ofta en mer isolerad torpargrund för att undvika dessa problem.